Kad Argeta zatalasa

Jeste li nedavno kupili Argetu? Ja jesam i dobra je. A jeste vidjeli reklamu? I reklama je dobra. Udara pravo u centar! Toliko ide u centar da žene i svekrve padaju u nesvijest, a uprava Argete se duboko izvinjava i veli da će ukloniti sporne reklame. Diglo se i staro i mlado na Argetu i na reklamu kao da će ona ženama regiona  da oduzme sva prava za koje su se one krvavo izborile. Od prava da kriju regres od muža do prava na vječno nezadovoljstvo i nikad žensku odgovornost. Toliko su žene kod nas samosvjesne da su nesretne ako im muž ne pomaže u obavezama a ako pomaže onda nije dovoljno muško. Dame, odlučite se.  Živjela Argeta!