Turistički razvoj BiH

Prirodne ljepote, kao što znamo, najčešće nisu dovoljna turistička atrakcija same po sebi. Obično je potreban “final touch” ljudske ruke pa da se neka ljepota majke prirode isplati državi u kojoj se…