U susret Evropi

Ovih dana sam inspirisana svojim prijateljicama koje još (zamislite!) nemaju djecu i nisu ni udane.

Pored toga što svakodnevno iskuse bar jednu od ovih deset stavki, te stare cure i persone propuštenih šansi, svakodnevno, što diskretno što vrlo direktno, dobijaju od svog okruženja jasne poruke da je krajnje vrijeme da poduzmu nešto po pitanju svoje udatosti i da izbjegnu tužnu i tešku sudbinu obilježenih, odnosno neudatih. Svakodnevno ove djevojke (jer nisu udane, pa se djevojkama zovu i ostvarene žene koje imaju više od 35 godina) bivaju diskriminisane po osnovu neudatosti jer su one, u stvari, manjina. Kako smo država koja krupnim koracima gazi ka Evropi, trebali bismo poštovati osnovna ljudska prava, a naročito prava manjina. Po zakonu, manjinama su priznate prava i slobode koje treba poštovati svako razvijeno društvo, a Bosna je, zna se, na dobrom putu da postane jedno takvo društvo.

Dakle, osnovna prava neudatih žena su sledeća:

  • imaju pravo na služenje svojim jezikom i pismom – ove žene imaju pravo da pričaju o izlascima, odjeći ili flertovanju od sinoć ravnopravno kao i što i vi pričate o kuhanju, peglanju i  mijenjanju pelena;
  • upotrebu svojih znamenja i simbola – dakle, mogu se oblačiti kako hoće bez obzira što nemaju “muško” i “porodicu” iza sebe;
  • samoorganizovanje i udruživanje radi ostvarivanja vlastitih interesa – neudate žene imaju pravo da izlaze s kim hoće i kad hoće i da se dobro provedu makar to značili traženje novog društva i manje druženja sa udanim, nekad bliskim, drugaricama;
  • učestvovanje manjina u javnom životu – jako bitna i neizostavna stavka;
  • pravo na očitovanje svoje vjere te osnivanje vjerskih zajednica zajedno sa drugim pripadnicima te vjere – neizbježna stavka; neudate žene su takve sopstvenim izborom i trebaju to sa ponosom da ističu;
  • imaju pravo na zaštitu od svake djelatnosti koja ugrožava ili može ugroziti njihov opstanak, ostvarivanje prava i sloboda – u slučaju ovih manjina, to bi svakako značila udaja ali i to je na kraju odluka žena, a ne okoline koja ih požuruje da što prije završe sa biranjem i življenjem na svoj način.*

 

*U skladu sa Opštom deklaracijom o pravima čovjeka i neudatih žena.