“Krafter”, puna flaša priče

Zajednička interesovanja spajaju ljude. Bicikli ili pivo. Ili oboje. Zahvaljujući biciklu upoznala sam Aleksandra Pjanića. Zahvaljujući Aleksandru Pjaniću sad čitate ovaj tekst o pivu. Tačnije, o Krafteru, prvom udruženju u Banjaluci koje…

Centar za posjetioce Pecka, oaza a ne ostrvo

Pecka je selo poslije Baraća, mjesta na putu od Mrkonjić Grada prema Glamoču.  Kao i dosta drugih sela i Pecka ima neizostavnu podjelu na Gornju i Donju, koju obazrivo zaobilazim. Čitaće ovo…