Overload

Sasvim je moguće da ste dovoljno pametni i da se pridržavate svih navedenih uputstva kako sebi život učiniti lakšim kad dođe dijete…i vrlo je moguće da su vam se kockice složile pa i uživate. Kako je onda moguće da vam je dosta svega? Paaa, žene smo, molim lijepo. Posao nam je da odradimo PMS  i kad nema veze sa MSom. E, pa ako ste zabušavale tokom ljetnih mjeseci  evo divnog vremena za ridanje nad teškom sudbom i životom prokletim. Sigurno imate divnog materijala da se uživite u ulogu. Treba to ispoštovati s vremena na vrijeme. Čisto ravnoteže radi…one svemirske. Ionako je sve to opravdanje, taj MS i onaj prije njega, da se dobro napucamo slatkiša.