Kad Vedrana vaspitava

Jedna je od onih čije pisanije redovno čitam. Bilo mi je interesantno da se dotakla ove teme, tj. djece. Vjerovatno je njen stav naveden u ovom članku neiscrpna tema za rasprave. Ja sam se trudila da  ne razmišljam o ovome  i još uvijek uživam u puzanju i gugutanju. Drago mi je što je moje dijete još uvijek fazi da samo pije mlijeko:) čuće se šta će biti kasnije.